inhoudsopgave flaptekst links in boek literatuurlijst
nrc.nl prometheus

 



   

Blog (steeds regelmatiger) 

 Stuur een e-mail



Recensies (In augustus 2012 is de zevende, geheel herziene druk uitgekomen, met Monti en Grillo)

 



Lezingen - interview

 

Lees ook:

Blog




       
       
 

 

 

 




Deze website is gemaakt door Marc Leijendekker
teksten 2007-2012 en 1994-1996